Handige informatie

In de loop van de jaren is er bij JSWater een grote database aan kennis over veedrinkwater ontstaan. Hier vindt u de normwaarden voor veedrinkwater per diersoort terug en ook een overzicht van de tarieven van de verschillende waterleidingbedrijven in Nederland. Het bestand met instructiefilms vult JSWater in de komende periode steeds verder aan.

Normwaarden veedrinkwater

In de onderstaande tabel staat aangegeven op welke parameters bronwater jaarlijks onderzocht dient te worden. Ook staat vermeld aan welke eisen het bronwater moet voldoen. JSWater kan de monstername verzorgen en een toelichting geven op de resultaten.

Tabel 1: kwaliteitseisen veedrinkwater varkens en pluimvee GD en JSWater
 

Parameter Eenheid Varkens goed Varkens afwijkend Pluimvee goed Pluimvee afwijkend Streefwaarde JSWater
Kiemgetal 22°C kve/ml < 100.000  > 100.000  < 10.000  > 100.000 < 100
E-coli kve/ml < 100 > 100 < 10 > 100 < 1
Sulfaat mg/l < 150 > 250 < 150 > 250 < 150
pH   > 5.0, < 8.5  < 4.0, > 9.0  > 5.0, < 8.5  < 4.0,  > 9.0 > 6.0, < 8.0  
Chloride mg/l < 250 > 1000 < 200 > 250 < 250
Natrium mg/l < 400 > 800 < 100 > 200 * < 400
Ammonium mg/l < 1.0 > 2.0 < 1.0 > 2.0 < 1.0
IJzer mg/l < 0.5 > 10.0 < 0.5 > 5.0 < 0.1
Nitraat mg/l < 100 > 200 < 100 > 200 < 100
Nitriet mg/l < 0.1 > 1.0 < 0.1 > 1.0 < 0.1
Hardheid ° dH < 20 > 25 < 15 > 20 < 10
Mangaan mg/l < 1.0 > 2.0 < 1.0 > 2.0 < 0.05
             

* leghennen > 400 

Tabel 2: kwaliteitseisen veedrinkwater herkauwers GD en JSWater en spoelwater melkinstallatie
 

Parameter Eenheid Herkauwers goed Herkauwers 
afwijkend
Voorkoeler Reinigen melktank installatie Streefwaarde JSWater
Kiemgetal 22°C kve/ml < 100.000  > 100.000  < 10.000  < 100 < 100
Coliformen kve/100 ml < 100 > 100 < 100 < 1 < 1
Sulfaat mg/l < 150 > 250     < 150
pH   > 5.0, < 8.5  < 4.0, > 9.0  > 6.0,
< 10.0
 < 6.0,  > 10.0 > 6.0, < 8.0  
Chloride mg/l < 250 > 2000 < 250 < 150 < 250
Natrium mg/l < 800 > 1500     < 400
Ammonium mg/l < 2.0 > 10.0     < 1.0
IJzer mg/l < 0.5 > 10.0 < 2.0 < 0.5 < 0.1
Nitraat mg/l < 100 > 200 < 50 < 50 < 100
Nitriet mg/l < 0.1 > 1.0 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Hardheid ° dH < 20 > 25 < 25 < 25 < 10
Mangaan mg/l < 1.0 > 2.0 < 1.0 < 0.1 < 0.05
             

In veel gevallen is het nuttig om de onderlinge verbanden in de uitslag te analyseren om uitspraken te doen over de effecten van het bronwater op het leidingsysteem en de diergezondheid. Bij de beoordeling van de geschiktheid van bijvoorbeeld een nieuwe bron kan het nuttig zijn extra parameters als calcium, magnesium, bicarbonaat, zwavel, waterstofsulfide, etc. te laten onderzoeken. JSWater geeft hierin graag advies. Meer informatie over onderzoek veedrinkwater.

Forse toename van leidingwatertarieven in 2023

Hier vindt u de leidingwater-tarieven 2023 per leidingwatermaatschappij op een rij. 

In 2023 wordt een belastingtarief van € 0,382 (excl. BTW) per m3 berekend. Deze BoL Belasting op Leidingwater wordt berekend over een verbruik van 300 m3 per WOZ-object. Voor het verbruik boven 300 m3 kan men vrijstelling verkrijgen. U dient hiervoor wel een "Verklaring WOZ-objecten Belasting op Leidingwater" in te vullen. JSWater kan daar bij helpen. Het kan u een forse besparing op leidingwaterkosten opleveren! 

In onderstaande tabel staat ook aangegeven wat de tarieven voor het vastrecht zijn. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het tarief bij een andere leveringscapaciteit sterk kan verschillen.
De onderstaande tarieven zijn exclusief 9% BTW en exclusief BoL van € 0,382 per m3, die over de eerste 300m3 in rekening wordt gebracht.
Bij alle waterleidingmaatschappijen gaan de waterleiding-tarieven omhoog, gemiddeld met ruim 18 cent per m . Dit is zeer fors t.o.v. eerdere jaren. Brabant Water hanteert ondanks een flinke verhoging nog altijd het laagste tarief per geleverde kuub. In het leveringsgebied van PWN in Noord-Holland is de klant het duurste uit met een tarief van € 0,382 per m3.

Tabel: tarieven waterleidingbedrijven 2023 excl. 9% BTW, vanaf  300 m3

Waterleiding-bedrijf Leveringsgebied Vastrecht Tarief 2023 Capaciteit (m3/uur)
Brabant Water Noord-Brabant € 69,84 € 0,72 < 5
Dunea Westelijk Zuid-Holland € 129,82 € 1,29 < 2,5
Evides Brabantse Wal
Zeeland
Zuidwestelijk
Zuid-Holland
 
€ 72,16 € 0,978 < 3
Oasen Oostelijk Zuid-Holland € 183,00 € 0,97 < 2,5
PWN Noord-Holland € 294,99 € 1,59 < 3
Vitens Flevoland,  Friesland
Gelderland,
Overijssel, Utrecht,
Midden-Nederland

€ 207,00

€ 0,78

4

Waterbedrijf Groningen Groningen € 67,28 € 0,86 < 3
WMD Drenthe € 83,40 € 0,85 < 3,5
WML Limburg € 179,00 € 0,91* < 2,5

Onder voorbehoud van wijzigingen, aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
* contractafspraken zijn mogelijk; neem bij vragen contact op met WML.

In de keuze voor bron- of leidingwater geeft JSWater u graag advies.

Instructiefilm productdosering over het drinkwater

Deze instructiefilm geeft aan wat de aandachtspunten zijn bij het doseren van producten via het drinkwater. De film is samengesteld als onderdeel van een presentatie tijdens de Pig Health Conference in Ierland. In de film komen 2 Nederlandse varkenshouders aan het woord over hun gebruikerservaringen met drinkwatertoevoegingen.

Webinar laat het niet verwateren !

Laat het niet verwateren!
In deze webinar van JSWater in samenwerking met Dechra praten we u in een klein uur bij over een optimale drinkwatervoorziening in de varkenshouderij.
In het webinar behandelt JSWater een 5-stappen-plan om gestructureerd tot een optimale drinkwatervoorziening te komen.
Dechra informeert u over de adviezen om tot effectieve drinkwatermedicatie te komen op momenten dat dit noodzakelijk is.
Een webinar boordevol praktische informatie om direct in de praktijk toe te passen. 

Voordeelactie vatenpompen

Profiteer van de aantrekkelijke introductiekorting op onze veilige vatenpompen bij afname van uw (periodieke) watermonsters. Meer over de actie...

Eenvoudige en snelle bescherming met legionella veilige T-Safe® douches

Nieuw in het pakket: legionellaveilige T-Safe® douches: een eenvoudige en snelle, beschermende oplossing. Zo ga je met een gerust gevoel onder de douche. Lees meer... 

Twitter
@ · 1 januari
Lees meer