Handige informatie

In de loop van de jaren is er bij JSWater een grote database aan kennis over veedrinkwater ontstaan. Hier vindt u de normwaarden voor veedrinkwater per diersoort terug en ook een overzicht van de tarieven van de verschillende waterleidingbedrijven in Nederland. Het bestand met instructiefilms vult JSWater in de komende periode steeds verder aan.

Normwaarden veedrinkwater

In de onderstaande tabel staat aangegeven op welke parameters bronwater jaarlijks onderzocht dient te worden. Ook staat vermeld aan welke eisen het bronwater moet voldoen. JSWater kan de monstername verzorgen en een toelichting geven op de resultaten.

Tabel 1: kwaliteitseisen veedrinkwater varkens en pluimvee GD en JSWater
 

Parameter Eenheid Varkens goed Varkens afwijkend Pluimvee goed Pluimvee afwijkend Streefwaarde JSWater
Kiemgetal 22°C kve/ml < 100.000  > 100.000  < 10.000  > 100.000 < 100
E-coli kve/ml < 100 > 100 < 10 > 100 < 1
Sulfaat mg/l < 150 > 250 < 150 > 250 < 150
pH   > 5.0, < 8.5  < 4.0, > 9.0  > 5.0, < 8.5  < 4.0,  > 9.0 > 6.0, < 8.0  
Chloride mg/l < 250 > 1000 < 200 > 250 < 250
Natrium mg/l < 400 > 800 < 100 > 200 * < 400
Ammonium mg/l < 1.0 > 2.0 < 1.0 > 2.0 < 1.0
IJzer mg/l < 0.5 > 10.0 < 0.5 > 5.0 < 0.1
Nitraat mg/l < 100 > 200 < 100 > 200 < 100
Nitriet mg/l < 0.1 > 1.0 < 0.1 > 1.0 < 0.1
Hardheid ° dH < 20 > 25 < 15 > 20 < 10
Mangaan mg/l < 1.0 > 2.0 < 1.0 > 2.0 < 0.05
             

* leghennen > 400 

Tabel 2: kwaliteitseisen veedrinkwater herkauwers GD en JSWater en spoelwater melkinstallatie
 

Parameter Eenheid Herkauwers goed Herkauwers 
afwijkend
Voorkoeler Reinigen melktank installatie Streefwaarde JSWater
Kiemgetal 22°C kve/ml < 100.000  > 100.000  < 10.000  < 100 < 100
Coliformen kve/100 ml < 100 > 100 < 100 < 1 < 1
Sulfaat mg/l < 150 > 250     < 150
pH   > 5.0, < 8.5  < 4.0, > 9.0  > 6.0,
< 10.0
 < 6.0,  > 10.0 > 6.0, < 8.0  
Chloride mg/l < 250 > 2000 < 250 < 150 < 250
Natrium mg/l < 800 > 1500     < 400
Ammonium mg/l < 2.0 > 10.0     < 1.0
IJzer mg/l < 0.5 > 10.0 < 2.0 < 0.5 < 0.1
Nitraat mg/l < 100 > 200 < 50 < 50 < 100
Nitriet mg/l < 0.1 > 1.0 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Hardheid ° dH < 20 > 25 < 25 < 25 < 10
Mangaan mg/l < 1.0 > 2.0 < 1.0 < 0.1 < 0.05
             

In veel gevallen is het nuttig om de onderlinge verbanden in de uitslag te analyseren om uitspraken te doen over de effecten van het bronwater op het leidingsysteem en de diergezondheid. Bij de beoordeling van de geschiktheid van bijvoorbeeld een nieuwe bron kan het nuttig zijn extra parameters als calcium, magnesium, bicarbonaat, zwavel, waterstofsulfide, etc. te laten onderzoeken. JSWater geeft hierin graag advies. Meer informatie over onderzoek veedrinkwater.

Tarieven leidingwater 2020

Hier vindt u de leidingwater-tarieven 2020 per leidingwatermaatschappij op een rij.
In 2020 wordt een belastingtarief van € 0,348 (excl. BTW) per m3 berekend. Deze BoL Belasting op Leidingwater wordt berekend over een verbruik van 300 m3 per WOZ-object. Voor het verbruik boven 300 m3 kan men vrijstelling verkrijgen. U dient hiervoor wel een "Verklaring WOZ-objecten Belasting op Leidingwater" in te vullen. JSWater kan daar bij helpen. Het kan u een forse besparing op leidingwaterkosten opleveren! 

JSWater heeft de tarieven van de verschillende waterleidingbedrijven op een rij gezet. Ook is aangegeven wat de tarieven voor het vastrecht zijn. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het tarief bij een andere leveringscapaciteit sterk kan verschillen.

In de onderstaande tabel vindt u de tarieven van 2020 terug van de diverse waterleidingbedrijven. De tarieven zijn exclusief 6% BTW en exclusief BoL van € 0,348 per m3, die over de eerste 300m3 in rekening wordt gebracht.

Tabel: tarieven waterleidingbedrijven 2020 excl. 6% BTW, vanaf  300 m3

Waterleiding-bedrijf Leveringsgebied Vastrecht Tarief 2020 Capaciteit (m3/uur)
Brabant Water Noord-Brabant € 67,44 € 0,46 < 5
Dunea Westelijk Zuid-Holland € 112,05 € 0,98 < 2,5
Evides Brabantse Wal
Zeeland
Zuidwestelijk
Zuid-Holland
 
€ 70,02 € 0,85 < 3
Oasen Oostelijk Zuid-Holland € 174,25 € 0,72 < 2,5
PWN Noord-Holland € 241,44 € 1,20 < 3
Vitens Flevoland,  Friesland
Gelderland,
Overijssel, Utrecht,
Midden-Nederland
€ 165,00
€ 389,00
€ 0,58
€ 0,58

< 4
< 6

Waterbedrijf Groningen Groningen € 50,05 € 0,64 < 3
WMD Drenthe € 66,65 € 0,60 < 3,5
WML Limburg € 152,27 € 0,68* < 2,5

Onder voorbehoud van wijzigingen, aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
* contractafspraken zijn mogelijk; neem bij vragen contact op met WML.

In de keuze voor bron- of leidingwater geeft JSWater u graag advies.

Instructiefilm productdosering over het drinkwater

Deze instructiefilm geeft aan wat de aandachtspunten zijn bij het doseren van producten via het drinkwater. De film is samengesteld als onderdeel van een presentatie tijdens de Pig Health Conference in Ierland. In de film komen 2 Nederlandse varkenshouders aan het woord over hun gebruikerservaringen met drinkwatertoevoegingen.

Eenvoudige en snelle bescherming met legionella veilige T-Safe® douches

Nieuw in het pakket: legionellaveilige T-Safe® douches: een eenvoudige en snelle, beschermende oplossing. Zo ga je met een gerust gevoel onder de douche. Lees meer... 

Voordeelactie vatenpompen

Profiteer van de aantrekkelijke introductiekorting op onze veilige vatenpompen bij afname van uw (periodieke) watermonsters. Meer over de actie...

Twitter
@JoostStraathof · 16 september
RT @ZEMBLA: Drinkwaterbedrijf gaat kankerverwekkende stof acrylamide monitoren: https://t.co/8dFOFsUYKp #Zembla #acrylamide #Rijkswaterstaa
@JoostStraathof · 14 september
"Meer melk met lekker drinkwater". Extra moeite voor betere waterkwaliteit loont. https://t.co/mOvBUzP8IB https://t.co/hHPKPgTOfm
@JoostStraathof · 14 september
Piek besmettingen legionella: in juli bijna 100 mensen in ziekenhuis https://t.co/sfM0rWcXwE
Lees meer