Blogs

1 september 2016

Meten = weten

De waterleidingmaatschappijen maken momenteel melding van een opvallend verloop van het waterverbruik rondom de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal. Tijdens de wedstrijden zitten we aan de buis gekluisterd en is de waterafname nihil. In de rust en na afloop wordt het toilet massaal bezocht. De  watermeterstanden geven dit overduidelijk aan. Dit inzicht in het waterverbruik levert niet alleen een leuk weetje op, maar is ook waardevolle informatie voor de waterleidingmaatschappij. De productie en distributie kan met deze kennis zo aangepast worden, dat de watervoorziening op alle momenten op peil blijft.

In de varkenshouderij is het niet anders. Het gezegde “meten = weten” blijft ook hier steeds opnieuw opgaan. Inzicht in waterverbruik is een waardevol hulpmiddel om tijdig in te grijpen bij afwijkingen.  En dat heeft zeker nut. In de dracht bijvoorbeeld resulteert te weinig wateropname snel in urinewegproblemen en een tegenvallend geboortegewicht van de biggen. In de kraamstal is er uiteraard een sterk verband tussen enerzijds  wateropname en anderzijds voeropname en melkproductie. Bij de biggen en vleesvarkens helpt een dagelijkse aflezing van het waterverbruik om een ziekte, verstopping of lekkage in een vroeg stadium te signaleren en op te lossen.

Vaak vormt de investering in waterregistratie-apparatuur nog een drempel om actief met water management aan het werk te gaan. Veel veehouders geven verder aan dat ze al zoveel data hebben om te interpreteren en dat ze hier te weinig tijd voor hebben.
Ik zie dat toch anders. De technieken voor eenvoudige uitlezing zijn er en zijn ook zeker hun geld waard. Een standaard watermeter of meerdaagse logger geeft al veel inzicht, maar er zijn ook steeds meer mogelijkheden voor uitlezing via de managementcomputer. Tevreden gebruikers geven aan dat dagelijks 5 tot 10 minuten tijdsinvestering in aflezen van waterconsumptie zich dubbel en dwars terugverdient. Een afwijkend waterverbruik zorgt immers dat je alerter bent bij de controleronde en vroegtijdig kan ingrijpen bij een probleem.

Een onvoldoende wateropname kan o.a. veroorzaakt worden door te weinig drinkpunten, afwijkende nippelopbrengst, slechte smaak van het (bron)water of onvoldoende reiniging van het systeem. Onlangs nog kwam ik 2 situaties tegen waarbij verstoppingen leidden tot een veel te lage watergift. In het ene geval waren de nippels in de drachtstal door mangaan-neerslag verstopt geraakt. In het andere geval leidde een vervuilde drukregelaar in de kraamstal tot een nippelopbrengst ver onder de norm.
Actief gebruik van waterregistratie maakt je in zulke gevallen in een veel vroeger stadium attent op het probleem. Dit betekent: gericht en snel ingrijpen, waardoor technische resultaten niet onnodig in gevaar komen. Steeds weer hoor ik van enthousiaste gebruikers van water management, die al om zijn, hoe motiverend dit werkt. 

< Terug naar overzicht
Interessante informatie gevonden? Deel het met je netwerk:

Overige berichten

Kwaliteit vanaf de bron
Bijzonder dat het zo gewoon is.
Uurtje uittrekken voor drinkwater-controle
Alert blijven op watertekort
Goed doseren kun je leren
Verbeteren en uniek zijn
Zomer benutten voor bewustwording
Water geen punt op het brijbedrijf?
Topsectoren
Verfrissende waterideeën opdoen
De waterklus klaren
Verdienen met Hollandse Kwaliteit
De zwemles-methode is zo gek nog niet
Allemaal watermanager
“Wonder-apparaat”
Spenen, insemineren en water controleren!
Top 3 van water-missers
Water voor varkens zelf gaan drinken
Uitdagingen genoeg in drinkwaterland
Gaan voor lage kosten of hoge zekerheid
Een vak apart
Eenvoudige en snelle bescherming met legionella veilige T-Safe® douches

Nieuw in het pakket: legionellaveilige T-Safe® douches: een eenvoudige en snelle, beschermende oplossing. Zo ga je met een gerust gevoel onder de douche. Lees meer... 

Voordeelactie vatenpompen

Profiteer van de aantrekkelijke introductiekorting op onze veilige vatenpompen bij afname van uw (periodieke) watermonsters. Meer over de actie...

Twitter
@ · 1 januari
Lees meer