Blogs

2 juli 2016

Gaan voor lage kosten of hoge zekerheid

Onlangs heb ik me weer eens verdiept in de tarieven van leidingwater. De reden hiervoor was de BOL: Belasting Op Leidingwater. Voor varkenshouders komt het er grofweg op neer dat de kosten voor leidingwater in 2014 met € 0,20 per kuub toenemen. In de regio’s met de meeste varkensbedrijven varieert het tarief dan van € 0,66 tot € 0,95 per kuub.

Als we dit eens bezien voor een voorbeeldbedrijf met 800 zeugen met een verwacht waterverbruik van 19 kuub per dag, dan bedragen de jaarkosten aan leidingwater ca. € 5500,-. Dit is exclusief BTW en de kosten van een breektank, die in de meeste gevallen wel vereist is.

Je kan op meerdere manieren tegen deze kostenpost aankijken. Het is een feit dat het leidingwater in Nederland van hoge kwaliteit is, dat de leveringsbetrouwbaarheid hoog is en dat de aanlevercapaciteit vaak ook voldoende zal zijn. In de afgelopen jaren hebben steeds meer varkenshouders dan ook weer de keuze voor leidingwater gemaakt.

Bronwater kan een alternatief zijn voor leidingwater. De kwaliteit van bronwater verschilt echter sterk per regio en per diepte van de bron.
Binnen IKB-wateranalyses onderzoeken we bronwater enerzijds op de parameters ijzer, mangaan en totale hardheid. Deze parameters veroorzaken aanslag in het drinksysteem  en smaakafwijkingen aan het water. Dat leidt weer snel tot minder wateropname, minder voeropname en tegenvallende groeiresultaten. De aanslag heeft ook nadelige effecten als drukverlies, interacties met drinkwatertoevoegingen, slijtage aan apparatuur en versnelde microbiologische verontreiniging.
Voor het behandelen van bronwater op deze elementen zijn er 3 veel gebruikte type waterbehandelingsinstallaties: traditionele ontijzeringsinstallaties, gesloten waterzuiveringsinstallaties (ionenwisselaars) welke gespoeld worden met een zoutoplossing en omgekeerde osmose-installaties. Elk hebben ze hun specifieke eigenschappen qua werking, capaciteit in piekmomenten, stroomverbruik, onderhoudskosten en effecten op diergezondheid.

Binnen IKB-wateranalyses beoordelen we daarnaast de parameters pH, nitraat, nitriet, ammonium, sulfaat, natrium, chloride en waterstofsulfide. Geen veroorzakers van aanslag in drinksystemen, maar wel degelijk van invloed op de diergezondheid bij normoverschrijding. Wees met name alert op waterstofsulfide. Deze gifstof, gekenmerkt door een afwijkende zwavelgeur, zorgt voor problemen met de zenuwgeleiding. Waterstofsulfide is zeer vluchtig en bij laboratoria soms lastig aan te tonen. Onderneem daarom ook altijd zelf actie bij een afwijkende geur.
Het is verder geen overbodige luxe om bronwater uitgebreider te laten onderzoeken en de onderlinge verhoudingen dan te laten interpreteren. Twee eenvoudige voorbeelden:
1. IJzer zal sneller tot aanslag leiden bij een pH van ca. 8 dan bij een pH van 6.
2. Bij een hoge bicarbonaatwaarde is er bij zuurdosering meer zuur nodig om de gewenste pH-daling te realiseren.

Bij grotere bedrijven merken we bij doorrekening vaak dat er een zekere besparing mogelijk is door gebruikmaking van bronwater i.p.v. leidingwater. Hier hoort echter ook een grote MAAR bij. De veehouder neemt dan op zijn bedrijf eigenlijk de rol van het waterleidingbedrijf over en is dus zelf verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en onderhoud van de waterbehandelingsinstallatie. Deze verantwoordelijkheid wordt vaak te licht opgevat. Gevaar is dan dat de bereikte besparingen snel teniet gedaan worden door een (tijdelijk) onvoldoende waterkwaliteit.

Bij gebruik van bronwater hoort absoluut controle. Dat kan heel goed met de volgende hulpmiddelen:
* Een transparant centraal waterfilter om kleurveranderingen snel op te merken;
* Test-sets voor ijzer en hardheid;
* Maandelijkse controle van geur, kleur en smaak;
* 2 x per jaar een laboratoriumonderzoek.

De eindkeuze  is aan u: een mogelijke besparing met bronwater maar dan ook met oog voor controle en onderhoud of het gemak en de zekerheid van leidingwater.
 

< Terug naar overzicht
Interessante informatie gevonden? Deel het met je netwerk:

Overige berichten

Kwaliteit vanaf de bron
Bijzonder dat het zo gewoon is.
Uurtje uittrekken voor drinkwater-controle
Alert blijven op watertekort
Goed doseren kun je leren
Verbeteren en uniek zijn
Zomer benutten voor bewustwording
Water geen punt op het brijbedrijf?
Topsectoren
Verfrissende waterideeën opdoen
De waterklus klaren
Verdienen met Hollandse Kwaliteit
De zwemles-methode is zo gek nog niet
Allemaal watermanager
“Wonder-apparaat”
Spenen, insemineren en water controleren!
Top 3 van water-missers
Water voor varkens zelf gaan drinken
Meten = weten
Uitdagingen genoeg in drinkwaterland
Een vak apart
Voordeelactie vatenpompen

Profiteer van de aantrekkelijke introductiekorting op onze veilige vatenpompen bij afname van uw (periodieke) watermonsters. Meer over de actie...

Eenvoudige en snelle bescherming met legionella veilige T-Safe® douches

Nieuw in het pakket: legionellaveilige T-Safe® douches: een eenvoudige en snelle, beschermende oplossing. Zo ga je met een gerust gevoel onder de douche. Lees meer... 

Twitter
@ · 1 januari
Lees meer